Werk en zwangerschap: regelgeving rondom zwangerschap

Zwangere vrouwen kunnen kwetsbaar zijn tijdens het werk. Denk bijvoorbeeld aan stress, onregelmatige werktijden en werken met gevaarlijke stoffen. Als werkgever kunt u zorgen voor een gezonde en veilige werkomgeving voor uw zwangere medewerkers.  Een zwangere medewerker heeft daarom bepaalde rechten. Ook kunt u als werkgever zelf maatregelen nemen. Bijvoorbeeld door zwangere medewerkers ander of aangepast werk aan te bieden.

Regelgeving over zwangerschap en werk

De regels waar u zich als werkgever moet houden als het gaat om zwangere werknemers staan beschreven in de:

  • Arbeidstijdenwet (verlof, werktijden en rusttijden en rustplaatsen);
  • Arbowet  en het Arbobesluit (arbeidsrisico’s en maatregelen om veiligheid en gezondheid te waarborgen).

Rechten zwangere vrouw op het werk

Uw zwangere werknemers hebben de volgende rechten:

  • Ze mogen niet worden ontslagen omdat ze zwanger zijn of omdat ze hun baby borstvoeding geven.
  • Het zwangerschapsverlof bedraagt altijd 16 weken. Het gaat om 4 weken voor de bevalling en 12 weken erna. Of 6 weken voor de uitgerekende datum en 10 weken erna. Uw medewerksters mogen niet eerder dan 6 weken na de bevalling weer aan het werk.
  • Bij een zwangerschapsonderzoek tijdens werktijd, heeft uw medewerkster recht op betaald verlof.
  • Zwangere vrouwen hebben recht op extra pauzes (maximaal 1/8 van hun arbeidstijd).
  • ’s Nachts werken is niet verplicht, behalve als u kunt aantonen dat dit echt niet anders kan.
  • Medewerksters die op het werk borstvoeding willen geven of willen kolven, hebben recht op een afgesloten ruimte.

In de brochure ‘Werk en zwangerschap: rechten en plichten’ leest u meer over de rechten van zwangere medewerksters.

Arbeidsrisico’s en zwangerschap

Er zijn verschillende omstandigheden die schadelijk kunnen zijn voor uw zwangere werknemers  en haar ongeboren kind. Denk aan stress, lichamelijke belasting en werken met gevaarlijke stoffen. Bij hoge risico’s bent u verplicht om maatregelen te nemen om de gezondheid en veiligheid van uw medewerksters te waarborgen. Als dat niet mogelijk is, moet u deze medewerksters ander of aangepast werk aanbieden.

Meer over arbeidsrisico’s en zwangere vrouwen leest u in de brochure ‘Werk en zwangerschap: rechten en plichten’.

Informatieplicht werkgever bij zwangerschap

U bent verplicht om uw medewerkers te informeren over hun rechten voor, tijdens en na de zwangerschap. Bijvoorbeeld over verlof, werktijden, rusttijden en rustplaatsen. Ook moeten u medewerkers op de hoogte zijn van de risico’s. En moeten zij weten wat u eraan heeft gedaan om deze risico’s te voorkomen. Dit geldt ook voor mannen en vrouwen met een kinderwens.

Handhaving regels zwangerschap en werk

Overtreedt u als werkgever de regels uit de Arbowet en het Arbobesluit over arbeidsrisico’s? Of de regels voor verlof voor en na de bevalling (Artikel 4.6 Arbeidstijdenwet? Dan kan de Inspectie SZW een boete opleggen.

De Inspectie SZW gaat niet over de andere wettelijke regels. Werkneemsters kunnen hiervoor wel naar de rechter stappen.