Het VN-verdrag Handicap is niet vrijblijvend

Sinds 14 juli 2016 geldt het VN-verdrag Handicap. Dit verdrag  bepaalt dat iedereen volwaardig moet kunnen deelnemen aan de samenleving, ook mensen met een handicap.

Uitwerking VN-verdrag in Nederland

In Nederland geldt vanaf 1 januari 2017 dat toegankelijkheid de norm is. Dit betekent bijvoorbeeld dat ondernemers hun zaak voor iedereen toegankelijk moeten maken en dat mensen met een handicap kunnen meedoen in verenigingen.

Lees meer over het VN-verdrag.

Cijfers

13 Procent van de Nederlandse  bevolking ouder dan 12 jaar heeft problemen met  zien, horen of bewegen. Het aantal beperkingen neemt toe met het ouder worden: boven de 75 jaar heeft bijna de helft één of meer beperkingen in het functioneren. Ook hebben 75-plussers vaker meerdere beperkingen. Meer vrouwen  dan mannen hebben een beperking. Dat geldt voor bijna alle leeftijdsgroepen.

Bron: www.staatvenz.nl/kerncijfers/beperkingen-lichamelijk-functioneren.

Meer weten?

Lees dan verder op deze pagina's:

Kijk ook eens wat je kunt gebruiken of delen van het campagnemateriaal.