Assistentiehond mag mee

In veel gebouwen worden honden niet toegelaten. Denk aan bedrijven, scholen en op het werk. Voor assistentiehonden geldt een uitzondering. Assistentiehonden moeten op heel veel plekken gewoon toegelaten worden.

Toegang assistentiehond wettelijk geregeld

Dit is geregeld in in de Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte (Wgbh/cz). Daarin staat:

'Onder het verrichten van doeltreffende aanpassingen wordt in ieder geval verstaan het toelaten van assistentiehonden.' Een assistentiehond mag alleen geweigerd worden als dit een onevenredige belasting zou zijn / betekenen (art. 2 lid 1 Wgbh/cz).

Verschillende assistentiehonden

Een assistentiehond is een hond die een persoon met een handicap hulp verleent. Dit zijn onder andere:

  • blindengeleidehonden;
  • meldhonden voor epilepsie en diabetes;
  • hulphonden voor mensen die lijden aan de psychische stoornis PTSS;
  • signaalhonden voor mensen met een auditieve beperking;
  • ADL-hulphonden (Algemene Dagelijkse Levensverrichtingen).

Laat zien dat assistentiehond welkom is

Print de posters en hang deze op je raam of deur. Er zijn 2 formaten:

Video in gebarentaal over de assistentiehond

Video campagne Meedoen met een handicap: assistentiehond

Meer weten?

Lees dan verder op deze pagina's:

Kijk ook eens wat je kunt gebruiken of delen van het campagnemateriaal.