Onderwijsprogramma 'Gelijk = gelijk?'

Een uitgebreid onderwijsprogramma helpt je om het thema discriminatie bespreekbaar te maken. Maar ook om de weerbaarheid van leerlingen te vergroten. 

Het programma beslaat 5 lessen en sluit af met een eindmanifestatie. Je wordt bijgestaan door peer educators die tussenliggende lessen verzorgen. Deze peer educators zijn jongeren uit de islamitische, joodse en LHBTI-gemeenschap. In hun eerste les leggen de peer educators de basis voor het verdere project. Ze leggen begrippen als ‘vooroordelen’, ‘feiten’ en ‘meningen’ spelenderwijs uit. En scheppen een veilig klimaat om de discussie op gang te brengen.

Pas in de 2e les komen ze ‘uit de kast’ door zichzelf aan de hand van stellingen te presenteren. De leerlingen moeten raden bij wie welke stelling hoort. Als afsluiting bedenken de leerlingen samen plannen om discriminatie en pesten op hun school tegen te gaan. Lees meer over het onderwijsprogramma.

Andere tools om het gesprek aan te gaan

Om met de klas discriminatie bespreekbaar te maken zijn er nog meer tools beschikbaar: