Zet een streep door discriminatie

Over de campagne

De koepelcampagne ‘Zet een streep door discriminatie' is een initiatief van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK).

Binnen de Rijksoverheid is het beleid en de communicatie over discriminatie niet bij één, maar bij de volgende ministeries ondergebracht:

  • ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;
  • ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en sport;
  • ministerie van Veiligheid en Justitie;
  • ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap.

Deze ministeries en andere organisaties kunnen deelcampagnes initiëren. BZK is coördinerend ministerie voor het beleidsterrein discriminatie.

Doel koepelcampagne

De website Zeteenstreepdoordiscriminatie.nl is gemaakt om organisaties of personen te helpen met toolkitmiddelen en informatie. Een organisatie kan hiermee de eigen campagne ondersteunen of het materiaal gebruiken bij een deelcampagne.

Meer informatie

Wil je meer informatie over deze campagne? Ga naar rijksoverheid.nl/contact. Je kunt ook bellen naar 1400 op werkdagen van 8.00 - 20.00 uur. Voor dit nummer betaal je alleen de gebruikelijke belkosten en geen informatietarief.