Respect Education Foundation zet een streep door discriminatie

De Respect Education Foundation (REF) is opgericht in 2006 als reactie op de toenemende discriminatie en intolerantie in onze samenleving. De missie van de organisatie is dan ook: jonge mensen zich thuis laten voelen in de samenleving. Want iedereen is anders, maar iedereen is gelijkwaardig.

REF zet zich in voor een samenleving zonder pesten, zonder discriminatie en zonder uitsluiting vanwege afkomst, huidskleur, seksuele geaardheid, sekse, religieuze overtuiging of sociale klasse.

Week van Respect

De REF organiseert jaarlijks in de tweede week van november de Week van Respect. In 2018 is dat van 5-11 november. In deze week draait alles om:

  • bevorderen van tolerantie onder jongeren;
  • tegengaan van discriminatie.

Burgemeester Jan van Zanen (Utrecht) opende de Week van Respect 2017. Hij gaf een gastles op het Trajectum College in Utrecht en startte de eerste #Respectzone.

Respectzones

Respectzones zijn plekken (een klas, school, sportveld, je eigen buurt) waar iedereen zich veilig en gewaardeerd voelt. Verbinding met de ander staat centraal. Uitgangspunt daarbij is dat je de ander behandelt zoals je zelf behandeld wilt worden. Door de Respectzones is er ook na de Week van Respect aandacht voor discriminatie.

De REF wil met zoveel mogelijk jongeren 1000 respectzones starten. Tijdens de uitbreiding van deze respectzones heeft de organisatie ook aandacht besteed aan de campagne Zet een Streep door Discriminatie. Met de Week van Respect en de respectzones zet de REF een streep door discriminatie.

Zelf respectzone starten

Iedereen kan een respectzone starten. Doe je ook mee? Op de website respectzone.nl lees je hoe je zelf een respectzone kunt starten.