Basketbalclinic tegen discriminatie

Kinderen van groep 8 doen mee aan een basketbalclinic tegen discriminatie. Deze clinic is 1 van de best practices uit de handreiking 'Zet een streep door discriminatie' van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Met de gelijknamige campagne wil het ministerie discriminatie in Nederland tegengaan.

Basketbalclinic tegen discriminatie